• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

Biuletyn Informacji Publicznej CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

BILANS CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

INFORMACJA DODATKOWA CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.


BILANS CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

INFORMACJA DODATKOWA CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
BILANS CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

ZESTAWIENIE SALD I OBROTÓW CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

INFORMACJA DODATKOWA CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
BILANS CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

ZESTAWIENIE SALD I OBROTÓW CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

INFORMACJA DODATKOWA CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
BILANS CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI CZP NR 1 W ŁODZI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

do góry