• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

Biuletyn Informacji Publicznej CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

Instrukcja korzystania ze strony BIP

Podstawa prawna zamieszczanych informacji

Logo CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – określa, jakie informacje publiczne zamieszczone powinny być w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób ich udostępnienia. Rozporządzenie z 18 stycznia 2007 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 10, poz. 68) – wyszczególnia standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

górne menu

W głównym menu strony znajdują się zakładki tematyczne.

Menu na stronie głównej:
O strukturze placówki

W zakładce Organizacja przedstawiony został schemat komórek organizacyjnych

Dla poszukujących pracy

W zakładce Praca znajdziesz aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy, jak i wyniki naborów w zakończonych już postępowaniach rekrutacyjnych. Dowiesz się także wszystkiego o zasadach rekrutacji na stanowiska w służbie cywilnej.

Dla potencjalnych oferentów

Osoby zainteresowane zamówieniami publicznymi zapraszamy do zakładki Zamówienia publiczne. Tu prezentowane są prowadzone zamówienia publiczne realizowane zgodnie z przepisami ustawy.

do góry