• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

Biuletyn Informacji Publicznej CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

OFERTY PRACY

Łódź, dn.31.01.2024 r.

RROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY-INSTRUKTORA DS. PLASTYKI W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI PDF

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI PDF

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE PDF

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI PDF

Łódź, dn.31.01.2024 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI PDF

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI PDF

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE PDF

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI PDF

Łódź, dn.20.01.2024 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY-INSTRUKTORA DS. PLASTYKI W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

Pliki do pobrania:

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI DOCX


Łódź, dn.20.01.2024 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

Pliki do pobrania:

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI DOCX


Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

OŚWIADCZENIE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Łódź, dn.01.03.2021 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA DS. FINANSOWYCH W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI PDF

PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI DOC

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI PDF

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI DOC

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE PDF

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE DOC

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI PDF

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI DOCX

Łódź, dn.08.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA DS. FINANSOWYCH W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI DOC

Pliki do pobrania:

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI DOCX

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE DOC

OŚWIADCZENIE DOC

do góry