Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

ORGANY PLACÓWKI


C Z P nr 1

DYREKTOR - Andrzej Gruszczyński

DYREKTOR CZP1 -  Andrzej Gruszczyński

Magister historii, którą ukończył na Wydziale Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe, kierunek pedagogika "Wychowanie fizyczne i zdrowotne" oraz Podyplomowe Studia Zarządzania. Koordynator projektów społecznych i sportowych . Organizator różnych form rekreacyjno-sportowych: obozów wędrownych, żeglarskich, integracyjnych, zimowisk, półkolonii letnich i zimowych, rajdów i wycieczek, turniejów BRD, zawodów na orientację, biegów terenowych, konkursów, przeglądów, itp. Prowadzi drużynę siatkarską. Propaguje zdrowy styl życia. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu edukacji i pracy z młodzież±. Jest również organizatorem podobnych kursów. Namawia swoich pracowników do podnoszenia kwalifikacji. W 2008 i 2011 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi II stopnia oraz medal "SERCE -DZIECKU" (na wniosek dzieci ze świetlicy środowiskowej), który szczególnie sobie ceni. Jest sternikiem jachtowym, ratownikiem WOPR, płetwonurkiem ( 3 stopień ). Lubi poezję śpiewaną, żeglarstwo, narciarstwo, siatkówkę, jazdę na rowerze, pływanie, turystykę i przyrodę.


WICEDYREKTOR - Katarzyna Janus

WICEDYREKTOR CZP1 - Katarzyna Janus


GŁÓWNY KSIĘGOWY - Zdzisława Miroszniczenko

KADRY - Małgorzata Kos

KIEROWNIK GOSPODARCZY - Paweł Pluciński

Kierownik filii nr 1 Ogród Jordanowski - Sylwia Więckowska

Kierownik filii nr 2 Ośrodek Edukacji Ekologicznej - Dorota Stobiecka

Kierownik filii nr 3 Planetarium - Marcin Wojtczak


| Menu |
© 2019 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600