Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

BUDŻET JEDNOSTKI


C Z P nr 1Aktywa trwałe = 1.966.672,89
Aktywa obrotowe = 114.390,62

                        = 2.081.063,51

Fundusz jednostki = 5.708.344,68

Majątek = 5.239.683,29

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.| Menu |
© 2019 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600