Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

BUDŻET JEDNOSTKI


C Z P nr 1Aktywa trwałe = 2.117.085,13
Aktywa obrotowe = 130.411,20

                        = 2.301.496,33

Fundusz jednostki = 1.899.489,56

Majątek = 5.252.327,44

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.| Menu |
© 2017 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600