• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

Biuletyn Informacji Publicznej CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

BUDŻET JEDNOSTKI

Aktywa trwałe = 3 460 910,27
Aktywa obrotowe = 92 859,80
                            = 3 553 770,07

Fundusz jednostki = 7 992 445,61

Majątek = 7.421.417,81

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

do góry