Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

MAJĄTEK PLACÓWKI


C Z P nr 1


stan na dzień 31 grudnia 2016 r.
aktywa trwałe - 2.117.085,13
aktywa obrotowe - 130.411,20
aktywa ogółem - 2.301.496,33

Majątek = 5.252.327,44| Menu |
© 2017 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600