Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

MAJĄTEK PLACÓWKI


C Z P nr 1


stan na dzień 31 grudnia 2018 r.
aktywa trwałe - 1.966.672,89
aktywa obrotowe - 114.390,62
aktywa ogółem - 2.081.063,51

Majątek = 5.239.683,29| Menu |
© 2019 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600